Så starter udendørs-sæsonen, husk varmt tøj!

Stig og Rasmus monterer skiver

♥-ligt TAK til ALLE Jer, der i lørdags var med til at gøre et helt fantastisk stykke arbejde.
Der blev nået meget mere end nogen havde turde håbe. Malet, vasket gulv, lagt fliser, flyttet bly, tømt og sorteret loftrum, tømt kuglefang, bygget frontlåger, ryddet op, pudset vinduer, skiftet og flyttet materiale og elektronik fra 15 meter til 50 og 200 meter banerne.
Bestyrelsen er vanvittig priviligerede og dybt taknemmelige over at have mere end 20 frivillige, der gider stå tidligt op og bruge en fridag på at være med. TAK TAK TAK
Takket være Jer, er alt klar til udendørssæsonen. Og vi glæder os til at komme i gang

Første udendørs-dag er torsdag den 16/4. HUSK VARMT TØJ

Mvh drifts- og foreningsbestyrelsen

 

Skyttecentret nu med en ny formand, – sådan da!

Møns skyttecenter (ja,- det hedder det sted, vi lejer os ind) har fået en ny formand, sådan da!.

Ved den nyligt afholdte generalforsamling, skulle der vælges ny formand, idet Jacob Nielsen ikke længere ønskede at bestride denne post. Det lykkedes ikke at finde en ny formand, og derfor skulle der afholdes en ekstraordinær gen.fors. den 1/4, hvor eneste pkt. på dagsordenen var valget af ny formand.

Efter en indledende runde, hvor samtlige tre foreninger blev spurgt, hvem de kunne pege på som ny formand, var der stadig ingen forslag. Da centret derved ville gå en svær og usikker tid i møde, og der kunne forventes forringelser af de forhold vi lige nu, nyder godt af, meldte Kenneth Westergaard sig, såfremt der kunne findes en ny samarbejds-form.

Det lykkedes!

Den nye samarbejdsform, som blev vedtaget af repræsentanter fra de tre foreninger, betyder at Stege Nordre Skytteforening, overtager driften af skyttecentret for en periode af et år. “Prisen” for denne ekstra drifts-byrde blev, at de to øvrige foreninger: Østmøn og Damsholte, herefter kun modtager fire årlige informationer, om hvad der sker/ hvilke tanker der barsles med i skyttecentret. Derved undgåes der at skulle indkalde til bestyrelsesmøder i centret bestyrelse (som stadig består af fem personer).

Idéen med den nye samarbejdsform er, at det til daglig er Stege Nordre Skytteforening der kommer i Møns skyttecenter, og derfor er det medlemmer herfra som hurtigt kan træffe beslutninger om forbedringer og vedligeholdelse. BEMÆRK AT DER PÅ INGEN MÅDE ER TALE OM AT CENTRET DERVED, HVERKEN HELT ELLER DELVIS, EJES AF STEGE NORDRE SKYTTEFORENING, vi står bare for driften.

Når jeg i overskriften skriver “sådan da!” så skal det forstås på den måde at, der aldrig var tale om et formandsvalg, men forsamlingen blev spurgt om det kunne accepteres at jeg tegner skyttecentret for det kommende år. Samt om det kunne accepteres at jeg står som formand for den nye driftsbestyrelse, bestående af medlemmer fra Stege Nordre Skytteforening. Deri indvilgede forsamlingen.

Efter endt ekstraordinær generalforsamling, var der håndslag mellem de tre foreninger, og vi aftalte at mødes til en skydeaften/dag i Damsholte, for at genoptage tidligere tiders gode samarbejde og venskab.

 
INFO: Skyttecentret, er en selvejende institution, der blev overdraget de mønske skytteforeninger for år tilbage, da det tidligere DDS-storstrømmen ikke længere så fremtid i at eje Møns skyttecenter.

Idag drives skyttecentret af de tre tilbageværende aktive skytteforeninger (Stege nordre, Østmøn og Damsholte skytteforeninger).

 

 

Med venlig hilsen

Kenneth Westergaard

Best.medlem for Stege Nordre Skytteforening

Støttekroner til Stege Nordre Skytteforening

kldlogo

KLUBLIV DANMARK, er en ny idé, der er med til at sende støttekroner til vores forenings frivillige arbejde.

Kort fortalt går det ud på at du, uden det koster dig en krone, er med til at støtte foreningen, hver gang du handler i en tilknyttet forretning.

 

Hvad kræves der?

1. At du siger ja til at dine køb med betalingskort, tilsluttes KLUBLIV DANMARK.

2. At du handler med dit betalingskort i en forretning, der har sagt ja til at støtte KLUBLIV DANMARK.

 

Hvorfor koster det mig ikke en krone?

1. Fordi det er en promille af forretningens overskud, der overføres til foreningen.

2. Fordi forretningen ikke tager sig ekstra betalt for dit køb.

 

Hvad bestemmer jeg selv?

1. Ved tilmelding af dit betalingskort, afgør du, hvilken forening du vil støtte. Du kan godt vælge flere foreninger, men så bliver tildelingen af kroner til de enkelte foreninger naturligvis mindre.

2. Du kan altid trække dit tilsagn tilbage.

 

Hvor foretager jeg tilmeldingen?

1. Tryk på nedenstående link, scroll derefter helt ned til bunden, hvor der står “Tilmeld

2. HUSK AT VÆLGE KORREKT SKYTTEFORENING (Stege ndr. Skytteforening)

3. Link:  KLUBLIV DANMARK

 

TAK FOR DIN STØTTE :-)

Vore sponsorer og støtter

19,10,0,70,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Fanefjord fond
Vordingborg kommune har i 2015, sponsoreret 50% af vores luft-kompressor. Et beløb svarende til ca. 11.500,- kr. Så skal vi ikke længere i byen for at købe vores luft! Stege Nordre Skytteforening takker for sponsoratet:-)
Vordingborg Kommune
View Image
Tuborg fondet spnsorerede i 2010, en ny luftpistol til en værdi af 12.000,- kr. Det har betydet at der nu er langt mere gang i luftpistol-skydningen. Stege Nordre Skytteforening takker for sponsoratet.
Tuborgfondet
Powered By Creative Image Slider

5 Kommende begivenheder

Klubtræning

Starter: tors, 28 maj, 17:00

Slutter: tors, 28 maj, 20:00

Sted: skydebanevej 8, 4780 stege

Holmegaard cup

Starter: tors, 04 jun, 00:00

Slutter: man, 08 jun, 00:00

Klubtræning

Starter: tors, 04 jun, 17:00

Slutter: tors, 04 jun, 20:00

Sted: skydebanevej 8, 4780 stege

Sommertunering 15m Pistol (Musse)

Starter: lør, 06 jun, 00:00

Slutter: søn, 07 jun, 00:00

Store Skydedag i Musse Skyttecenter

Starter: lør, 06 jun, 00:00

Slutter: søn, 07 jun, 00:00