Velkommen

Stege Nordre Skytteforening byder velkommen.

Vi holder til i Møns skyttecenter, hvor vi træner både børn, unge og voksne skytter.

Vi træner hver torsdag mellem 17 og 20.

Pistolskydning er kun tilladt for børn, efter en vurdering fra pistoltræner, og efter at de har udvist korrekt håndtering af salonriffel gennem en periode.

Alle vores trænere har en stor indsigt i og viden om, anvendelse og håndtering af skydevåben, og sikkerheden har topprioriteret.

Og selvfølgelig har alle trænere, instruktører og hjælpetrænere børneattest.

Vi har ingen alderskrav for hvornår børn må skyde med riffel, til gengæld forlanger vi at børnene kan forstå og efterkomme en instruks fra en træner, så sikkerheden ikke sættes over styr.

Adressen er: Skydebanevej 8, 4780 Stege

Find vej