📌 GENERALFORSAMLING 2021 📌

 

Stege Nordre Skytteforening afholder generalforsamling MANDAG DEN 21. JUNI 2021 KL. 19.00
i Møns Skyttecenter, Skydebanevej 8.

Vi overholder selvfølgelig alle myndighedernes restriktioner – 1 meters afstand, afspritning og der skal bæres mundbind, som må tages af når man sidder ned.

Formandens velkomst

Valg af stemmetællere, dirigent og skriftefører

Formandens beretning 

Det reviderede regnskab ved kassereren

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Bo Storm Ottosen (på valg)
Anne Bertelsen
Jacob Nielsen (på valg)
Preben Villadsen
Kenneth Westergaard (på valg)

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jeanette Klein (på valg)
Line Bertelsen

Valg af revisor
Lars Nøhr (på valg)
Søren Gammeljord

 

Vel mødt

Bestyrelsen